Pracovníci a priaznivci štúdia sa nemôžu zmieriť so slabými znalosťami, nízkou praktickou zručnosťou v oblasti informačných technológií. Poukazujeme teda na bežnú prax, niektoré riziká, zraniteľnosti, hrozby a realitu na VM. Aj pokročilí používatelia páchajú pri počítači najmä týchto 7 počítačových hriechov:

  1. proti ergonómii,

  2. proti ekológii,

  3. proti ekonómii,

  4. proti estetike,

  5. proti etike,

  6. proti bezpečnosti,

  7. proti neznalosti a absencii podpory.

Preto zásadné doporučenia sú členené najmä na 7 dobrých rád. Pre pokročilých používateľov sú k dispozícii aj doplňujúce informácie, teória a niektoré doporučené odkazy na www stránky.

info:peter.walki

Pocitadlo.sk