Čistota pracoviska pri počítači je čoraz dôležitejšia...
Ako Peter aj Šimon upratovali celkom normálny "komp" v Petržalke.
t_P1040081.jpg
t_P1040083.jpg
t_P1040087.jpg
t_P1040092.jpg
t_P1040095a.jpg
t_P1040095b.jpg
t_P1040095c.jpg
t_P1040095e.jpg
t_P1040095f.jpg
t_P1040095g.jpg
t_P1040095m.jpg
t_P1040096.jpg
t_P1040097.jpg
t_P1040098.jpg
t_P1040099.jpg
t_P1040101.jpg
t_P1040102.jpg
t_P1040103.jpg
t_P1040104.jpg
t_P1040105.jpg
t_P1040106.jpg
t_P1040107.jpg
t_P1040108.jpg
t_P1040109.jpg
t_P1040111.jpg
t_P1040112.jpg
t_P1040114.jpg
t_P1040115.jpg
t_P1040116.jpg
t_P1040117.jpg
t_P1040118.jpg
t_P1040119.jpg
t_P1040120.jpg
t_P1040121.jpg
t_P1040122.jpg
t_P1040125.jpg
t_P1040126.jpg
t_P1040129.jpg
t_P1040130.jpg
t_P1040131.jpg
t_P1040134.jpg
t_P1040136.jpg
t_P1040138.jpg
t_P1040139.jpg
t_P1040141.jpg
t_P1040142.jpg
t_P1040143.jpg
t_P1040144.jpg
t_P1040145.jpg
t_P1040146.jpg
t_P1040148.jpg
t_P1040150.jpg
t_P1040151.jpg
t_P1040152.jpg
t_P1040153.jpg
t_P1040154.jpg
t_P1040155.jpg
t_P1040156.jpg
t_P1040157.jpg
t_P1040158.jpg
t_P1040159.jpg
t_P1040160.jpg
t_P1040161.jpg
t_P2040161a.jpg