WALKI..ETIKETA

Ľudstvo musí žiť v medziach únosnosti našej Zeme. Z dlhodobého hľadiska niet inej voľby. Ak nebudeme využívať zemské zdroje trvalo udržateľným spôsobom, s opatrnosťou a starostlivosťou uprieme životu budúcnosť. Základný princíp je teda etika - založená na úcte a starostlivosti vo vzťahu medzi jednotlivcami i vo vzťahu k Zemi. Aká je naša praktická podpora etiky? Etiku na VM formujeme predovšetkým článkami na intranete, odbornými seminármi, školeniami, publikovaním, organizáciou práce,...

Desatoro základných pravidiel ergonómie

 1. Slnečné osvetlenie je mimoriadne nestabilné a preto v miestnosti musí dopadať v kolmej rovine na monitor PC t.j. monitor nesmie byť otočený k oknu resp. od okna.
 2. Monitor musí byť položený priamo pred pracovníkom, na dĺžku predpaženého ramena, 15-30 stupňov nižšie ako je výška očí.
 3. Monitor má mať nastavené všetky základné parametre v menu monitora. Horizontálne a vertikálny posun obrazu, správny jas a kontrast prípadne ďalšie parametre ako súdkovitosť, trapézovitosť.
 4. Manipulačný priestor sa podceňuje. Spravte si na stole poriadok. Klávesnica je situovaná na stole asi 15-30 cm od hrany stola.
 5. Myš je vždy naľavo od klávesnice.
 6. Pedipulačný priestor sa podceňuje a preto je nutné dbať na jeho optimálnu veľkosť.
 7. Pre správnu polohu nôh je vhodná podložka.
 8. Dbajte aj na optimalizáciu SW, počet spustených programov, spustených rezidentných programov.
 9. Dbajte na optimalizáciu HW predovšetkým na nastavenie optimálneho rozlíšenia, počet farieb, cache, úsporných režimov, virtuálnej pamäti swap,
 10. Vyvarujte sa kombinácii viacerých pracovísk s PC, tlačiarňami, skartovačkou, kopírovacím strojom,...

Desatoro správneho čítania, spracované podľa L.N.TOLSTOJ-a

 1. Váž si knihy dobré a čítaj len knihy dobré,
 2. zriaď si vlastnú knižnicu a tu zhromažďuj len dobré diela, ktoré pre Tvoje zušľachtenie vytvorili najlepší synovia a dcéry Tvojho a iných národov,
 3. ak kupuješ knihu nechaj si najprv poradiť,
 4. nečítaj veľa kníh ale radšej si prečítaj dobrú knihu viackrát,
 5. čítaj pomaly a premýšľaj čo krásne Ti kniha hovorí,
 6. nauč sa naspamäť to, čo sa Ti páči,
 7. poznač si názvy kníh, ktoré si prečítal, kto ich napísal, a o čom hovoria,
 8. v dobrých knihách sa dočítaš o skutkoch lásky k blížnemu o šľachetnom a statočnom konaní, nečítaj len očami, ale aj srdcom a konaj tiež iba šľachetne a statočne,
 9. nečítaj veľa naraz, ale čítaj každý deň - a každý deň niečo dobré vykonaj - hoci by to malo byť vytiahnutie topiaceho sa mravca,
 10. uč sa dobru, kráse a pravde, - v tom je zmysel života.

Desatoro zásady abstinencie - opísané z dverí ambulancie

 1. Nezostávaj sám a nemaj drogu doma ani vo svojej blízkosti - príležitosť robí zlodeja,
 2. nerozprávaj o drogách a vyhýbaj sa miestam, kde sa droga predáva,
 3. zruš kontakty s negatívnymi ľuďmi a vyhľadávaj pozitívnu spoločnosť,
 4. spoznávaj seba, pomáhaj druhým, pomôžeš aj sebe,
 5. nepoužívaj fyzické ani slovné násilie - nie si slaboch,
 6. chyby treba hľadať najprv u seba, potom u ostatných,
 7. snaž sa konfrontovať ostatných v skupine, buď stále s priateľom, so skupinou,
 8. uč sa byť slušný a zdvorilý,
 9. druhých neodsudzuj, neklam - snaž sa hovoriť pravdu,
 10. nezabúdaj, že liečebný proces trvá celé mesiace, možno i roky.

Desatoro človeka

Mravný kódex pri PC (z Internetu) nemal by si teda:

Murphy - Sparkovo desatoro  pre vedúcich pracovníkov:

 1. Dbaj na to, aby si vyzeral dôležito.

 2. Snaž sa čo najviac ukazovať v spoločnosti dôležitých ľudí.

 3. Z Tvojich slov musí sršať autorita. 

 4. Preto sa vyslovuj zásadne k preukázateľným faktom.

 5. Žiadna diskusia! V krajnom prípade polož otázku, ktorá nemá s témou nič spoločného. Tvoj proťajšok zneistie, pretože nepochopí, prečo sa na to pýtaš, neotáľaj a ihneď zmeň tému.

 6. Pozorne počúvaj diskusie iných. Počuté maličkosti rozvíjaj tak dlho, až kým debatu nezadusíš.

 7. Keď sa ťa podriadený na niečo opýta, zatvár sa pohoršene. Takú maličkosť predsa musí vedieť žiak druhého ročníka priemyslovky, potom sa ho opýtaj na to isté ale inými slovami.
  Radšej nenápadne, hlavne v ťažkých časoch vyhýbaj sa novinárom a televízii.

 8. Po chodbách choď tzv. ministerským krokom - rýchlo, pod pazuchou zložku s papiermi a pohľad upretý do diaľky s lepším zajtrajškom.

 9. V kancelárii sa zamykaj, na dverách maj svetlo s nápisom nerušiť, vyvoláva to dojem, že nepretržite rokuješ o niečom dôležitom.

 10. Pokyny udeľuj ústne, nič písomne, aby to potom niekto využil proti tebe.

 

Desatoro pravidiel pre účinnú antivírusovú ochranu

S tým ako ide vpred vývoj počítačov a ich programového vybavenia, sa zrýchľuje (najmä v poslednej dobe) aj nárast množstva hrozieb. Jedným z najväčších nebezpečenstiev pre užívateľa sú počítačové vírusy, ktoré môžu v okamihu zlikvidovať výsledok práce vytvorenej za dlhú dobu. Aj keď sa nedá hovoriť o nebezpečenstve prenosu tohto druhu vírusovej infekcie na človeka, riziko infarktu, ktorý hrozí pri pohľade na dokonale prázdny disk počítača, kde ešte pre malou chvíľou bol spracovaný dôležitý projekt, je prinajmenšom možné.

Samotné zakúpenie antivírusového programu a jeho inštalácia na chránený počítač však nestačí. Môže ísť o najlepší program od svetového či domáceho výrobcu a aj tak sa môže stať, že nebude schopný počítač uchrániť, ak nebude užívateľ rešpektovať niektoré základné pravidlá antivírusovej ochrany. Príkladom uvedených pravidiel môže byť nasledovné desatoro antivírusovej ochrany.

1) Vykonávajte pravidelný update svojho antivírusového programu!

Aj najlepší antivírus so zastaranou vírusovou databázou je na nič. Skoro každý deň sa objavujú nové škodlivé kódy, z ktorých naviac môžu vznikať rôzne mutácie. Len aktuálne dátové súbory poskytované výrobcom konkrétneho antivírusového programu obsahujú údaje umožňujúce spoľahlivú detekciu a odstránenie aj najnovších vírusov. Niektorí výrobcovia poskytujú tieto aktualizácie dokonca denne.

2) Nikdy neotvárajte e-mailovú prílohu, ktorú ste nepožadoval(a)!

Prudký nárast škodlivých kódov šíriacich sa pomocou elektronickej pošty je v poslednej dobe viac ako zrejmý. Brať tento spôsob šírenia do úvahy nás prinútil napríklad prípad lavínového šírenia vírusu I love You, ktorý v máji 2000 spôsobil nemalé ekonomické škody (odhadujú sa asi na 8.7 miliardy USD). Programovanie týchto vírusov je pomerne jednoduché a ich efekt je rozsiahly. Typický vírus obsiahnutý v prílohe e-mailu, ak naň užívateľ klikne a tým ho otvorí nemusí ostať len pri šírení ktoré nájde v poštovom programe. Môže obsahovať aj ďalšie škodlivé rutiny, ktoré napríklad zlikvidujú dáta na zasiahnutom počítači.

3) Majte kontrolu nad svojim počítačom a nad tým, kto ho používa!

Riziko vírusovej nákazy a straty dát vzrastá úmerne s počtom ľudí, ktorí majú ku konkrétnemu počítaču prístup. Stačí jediný nezodpovedný človek, ktorý prinesie z domu zavírenú disketu alebo otvorí e-mailovú prílohu s vírusom a práca všetkých ostatných prichádza navnivoč. V súčasnej dobe sa stáva dôležitým prvkom ochrany počítača jeho zabezpečenie pomocou vhodného bezpečnostného programu, ktorý zabezpečí prístup len definovaným užívateľom. Nejde len o zamedzenie vírusovej nákazy, ale aj o ochranu informácií uchovávaných v počítači. Je potrebné si uvedomiť, že aj informácie majú svoju cenu. S pripojením počítača na Internet vyvstáva potreba chrániť sa aj proti nežiaducim prienikom zo siete.

4) Inštalujte včas všetky „záplaty“ na používaný softvér!

Existujú vírusy, ktoré používajú tzv. bezpečnostné diery v operačných systémoch a aplikáciách. Ak je taká chyba v programe zistená, jeho výrobca zvyčajne pripraví tzv. záplatu (patch), ktorú je možné na daný program aplikovať (nainštalovať) a tým chybu odstrániť. Tieto súbory sú zvyčajne k dispozícii na stiahnutie na stránkach jednotlivých výrobcov softvéru. Je v záujme užívateľa sledovať aktuálnu situáciu a nové záplaty čo najskôr aplikovať. Toto pravidlo platí najmä pre operačné systémy.

5) Vždy preverujte diskety a CD média predtým, ako ho použijete!

Aj keď podľa dostupných údajov asi 85 % zaznamenaných vírusových útokov prichádza prostredníctvom e-mailu, nemôžme podceňovať ani „tradičné“ spôsoby šírenia škodlivých kódov. Preto je bezpečnejšie investovať niekoľko minút času a médium otestovať, než sa potom niekoľko hodín trápiť nad zavírovaným počítačom, prípadne platiť špecialistu.

6) S každým novým súborom (i z dôveryhodného zdroja) nakladajte s najväčšou opatrnosťou!

Uvedené pravidlo platí nielen pre pirátsky softvér. Existujú dokonca prípady, keď inštalačné CD od známeho výrobcu tlačiarní obsahovalo vírus. Mnohonásobne väčšie je riziko v prípade súborov sťahovaných z Internetu. Nezáleží na tom komu stránky patria, aj na stránkach renomovanej firmy môžu byť súbory infikované vírusmi. Pripomeňme si napríklad prípad, kedy na stránkach najznámejšieho výrobcu nemenovaného operačného systému bol niekoľko týždňov k dispozícii dokument nakazený makrovírusom. Vírus si nevyberá, komu patrí súbor ktorý napáda.

7) Využívajte viac ako len jeden spôsob antivírusovej ochrany!

Z hľadiska celkovej bezpečnosti nie je dostačujúce použiť len jednoduchý antivírusový program, ktorý vie na požiadanie preveriť daný súbor či adresár. Je žiadúce, aby antivírusový program vedel kombinovať niekoľko druhov ochrany. Medzi ne patrí:
- antivírusový monitor, ktorý vie na pozadí (on-line) kontrolovať otvárané súbory;
- integrity checker (kontrolný súčet), ktorý vie zaznamenať modifikácie súborov a adresárov, ktoré môžu indikovať napadnutie vírusom;
- heuristická analýza, ktorá vyhľadáva vírusy nie pomocou typickej sekvencie kódu, ale pomocou ich chovania a prejavov.
Kombinácie týchto niekoľkých technológií môže efektívne ochrániť počítač pred väčšinou škodlivých kódov.

8) Vytvorte si zaručene „čistú“ bootovaciu disketu a starostlivo ju uložte na bezpečné miesto!

Môže nastať prípad, že na počítači, ktorý bol napadnutý vírusom, nie je možné spustiť operačný systém. Nemusí to však nutne znamenať, že by vírus dáta na pevnom disku počítača zmazal. V takom prípade je vhodné mať k dispozícii vopred vytvorenú tzv. bootovaciu disketu (samozrejme nezavírovanú), ktorá súčasne obsahuje antivírusový program. Pomocou tejto diskety je možné napadnutý počítač spustiť a infikované súbory vyliečiť či prinajhoršom zmazať.

9) Pravidelne zálohujte!

Aj keď toto pravidlo priamo nesúvisí s antivírusovou ochranou, jeho dodržovanie umožňuje minimalizovať prípadné škody spôsobené agresívnym vírusom, nespoľahlivým hardvérom apod. V porovnaní s cenou stratených dát je čas strávený zálohovaním celkom zanedbateľný. Vytvorené zálohy je vhodné uložiť na bezpečnom mieste (pre prípad požiaru či inej živelnej katastrofy).

10) Nepodliehajte panike!

Cieľom formulovania týchto pravidiel nie je strašiť užívateľa počítačov. Počítačové vírusy sú vo svojej podstate len obyčajné programy. Jediným rozdielom, ktorý ich činí nebezpečnými je to, že svoju činnosť vykonávajú nezávisle na vôli užívateľa. Vírusy sú programované obyčajnými ľuďmi a nemôžu mať teda žiadne prehnané schopnosti. Omnoho väčšie straty spravidla napácha neskúsený užívateľ, ktorý sa v panickom strachu snaží napadnutý počítač „vyliečiť“.

Zo všetkého najdôležitejšie je nepodliehať panike a k všetkým prípadným zásahom do infikovaného počítača pristupovať s rozvahou. Najlepším riešením je zveriť zavírovaný počítač do rúk profesionálov alebo sa s nimi aspoň poradiť. Základom všetkého však bolo, je a bude inštalácia kvalitného antivírusového riešenia, jeho správne nastavenie a dodržiavanie základných pravidiel antivírusovej ochrany.

Desatoro sieťovej etiky

Na Internete existujú odporučenia alebo tzv. neformálne pravidlá, ktoré sú súčasťou sieťovej etiky a dotýkajú sa nielen formálnej úpravy elektronických správ, ale aj ich obsahovej náplne. Tieto pravidlá sú rozšírené aj na oblasť príspevkov do elektronických diskusných konferencií alebo do elektronických časopisov. Formálna stránka správy je daná technickými možnosťami a tiež pravidlami vzájomnej ľudskej ohľaduplnosti a slušnosti. Preto zoznam odporúčaných zásad je nasledovný:


1. Text listu je obyčajný ascii text bez zvláštnych riadiacich znakov (MIME toto kritérium spĺňa.)
2. Počet znakov v riadku by nemal presiahnuť číslo 65, pretože niektoré terminály pracujú s obmedzenou dĺžkou riadku.
3. Celý rozsah správy by nemal presiahnuť 1 MB, pretože niektoré programy nie sú schopné rozsiahlejšiu správu spracovať.
4. V hlavičke správy používať vyplnenie riadku Subject krátkou výstižnou charakteristikou obsahu listu s odporúčanou dĺžkou najviac 40 znakov.
5. Správa by mala začínať oslovením, končiť signatúrou alebo uvedením mena odosielateľa. Signatúra je vlastne vizitka odosielateľa, obsahuje okrem mena a povolania i adresu zamestnávateľa, jeho e-mail a telefón. Signatúra by nemala presiahnuť dĺžku 5 riadkov.
6. Ak je list odozvou, teda odpoveďou na nejaký predtým prijatý text, odporúča sa citovať pôvodnú časť textu s označením každého riadku na ľavej strane znakom 2 >2 . Týka sa to najmä príspevkov do elektronických konferencií.
7. Pri odovzdávaní prijatých správ cez funkciu forward ďalšiemu adresátovi, treba uviesť aj zdroj pôvodnej správy.
8. Vyhýbať sa urážlivým a emotívne podfarbeným textom.
9. K správe pripájajte len prílohy korektné, spustiteľné vo všeobecne uznávaných štandardoch

10. Správy kontrolujte najnovšími antivírovým SW.

Hygiena očí

 1. zvoľte si vyhovujúce osvetlenie, nastavte intenzitu, umiestnenie a jas,

 2. eliminujte zdroje ostrého svetla, nenechajte sa oslňovať, použite rolety a závesy,
  používajte filter,

 3. upravte kontrast a jas tak, aby vám pohľad na obrazovku nedráždil zrak,
  nezabudnite často žmurkať, aby ste znížili riziko vysychania slzného filmu,

 4. relaxujte pohľadom na vzdialený predmet, prípadne zavrite oči, dodržujte odstup 55-66cm,

 5. zatvorte oči, zhlboka sa nadýchnite, dych zadržíme a vydýchneme,

 6. pravidelne čistite svoje okolie, používajte čističe vzduchu,

 7. cvičte, v sede dáme obidve ruky dlaňami k sebe medzi kolená, kolená stlačíme k sebe apo niekoľkých sekundách uvoľníme, v stoji stiahneme všetky svaly na 10 sekúnd, potom ich uvoľníme, zmraštíme tvárové svaly do grimasy a uvoľníme,... opakovane zvierame ruky v päsť a do vejára,

Desatoro efektívneho e-mail-u

 1. štylizujte hlavnú myšlienku jasne a rafinovane, mala by sa nachádzať v predmete správy, prípadne v prvej vete,
 2. podporujte hlavnú myšlienku, najdôležitejšiu informáciu umiestnite na začiatok,
 3. nespoliehajte sa na žargón alebo nepriame narážky, dodržiavajte pravidlá rodného jazyka,
 4. nepoužívajte špeciálne znakové emotikony používajte pre partnerov, ktorí im nerozumejú,
 5. buďte struční, píšte prehľadne používajte činný rod, ktorý sa zameriava na predmet a vytvára silnejší obraz a ideu, používajte primeraný tón, píšte k veci,
 6. použite maximálne 68 znakov v jednom riadku, používajte len ASCII znaky, vyhýbajte sa diakritike, úvodzovkám, ... správne medzery a rozostupy urobia mail prehľadnejší,
 7. slovenskú diakritiku, formátovanie textu pozadím, pridávaním grafiky, zvukov pridávajte len tým partnerom, kde sme presvedčený, že sú schopní e-mail relevantne čítať,
 8. riadne udajte riadok predmetu, prvý riadok správy, a P.S.,
 9. nastavte riadne atribúty odchádzajúceho e-mail-u, t.j. prioritu, bezpečnosť,
 10. preferujte používanie e-mailu, je ergonomický, ekologický, ekonomický,...