WALKI..STETIKA

Estetiku vnímame ako filozofiu pre všetky fázy života človeka - vznik, jeho život a zánik. Takéto uvedomovanie je predpokladom moderného používateľa IT technológií a človeka. Estetikou sa zaoberáme predovšetkým pri design-e VM, PAVT, SW, pri dotváraní pracovísk s výpočtovou technikou,...

Súčasťou VM je tiež kobercová úprava, obrazová úprava, plastiky, keramika, zrkadlá, vône,...