WALKI..EKOLÓGIA

Ekológiu vnímame ako filozofiu pre všetky fázy života človeka - vznik, jeho život a zánik. Takéto uvedomovanie a myslenie sú predpokladom moderného pracovníka a človeka.

Aká je praktická podpora ekológie? Myslenie našich pracovníkov formujeme predovšetkým článkami vo vnútropodnikovom časopise, odbornými seminármi, školeniami,  organizáciou práce, nákupom technológií...