WALKI..DATA

Osobitný význam má pre všetkých občanov SR nový zákon o ochrane osobných údajov.

NOVINKY ČASOVÉ RÁMCE ANALÝZA PROSTREDIA AUTORITY V SR POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA BRUTÁLNE POKUTY BONZ ZODPOVEDNEJ OSOBY PRESKÚŠANIE ZODPOVEDNEJ OSOBY DOKUMENTÁCIA ČO NASTANE? POVINNÉ POKUTY ZÁKON č.122/2013 Z.z. POCHYBENIA SWIFT pri prenose OU do USA